Plassreservering

Det vil ikke være mulig å reservere plasser på StudLAN h2014. Det er fritt frem for å sette seg der det er plass.