Takk for LANet!

Vi i Casual Gaming crew vil gjerne takk alle dere som var med på StudentLAN h2014! Til tross for litt tekniske problemer i starten så håper vi at alle koste seg like mye som vi i crew. Vi vil også rette en stor takk til hovedsponsorene våre SiT, Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Uten den økonomiske støtten deres hadde dette arrangementet ikke vært mulig. Vi sees til neste LAN!