Kompoer er utsatt

Hearthstone compoen er forsinket grunnet tekniske problemer. Det forløpige startidspunktet er satt til 21.00.