Plassreservering

Siste frist for plassreservering er torsdag 26/09 kl.18.00. Gå inn på profilen din på studlan.no og skriv inn navnene på de du vil sitte med i "Wants to sit with"-feltet.