Studlan over for denne gang!

Da var det søndag og Studlan er over for denne gang. Håper alle har kost seg og møter til høsten <3 Hilsen alle oss i crew.