Dato for StudLan våren 2013

Etter samtaler med forskjellige linjeforeninger har vi satt datoen for vårens StudLan til 15.-17. mars 2013. Vi venter enda på endelig bekreftelse, men det er bare å begynne å glede seg!