Informasjon ang. CS-compo

Vi vil avholde et informasjonsmøte kl. 20.30 på Online-kontoret, der hvert lag er ansvarlige for å møte opp med minst en person.

For de som ikke har en clan, vil det evt. opprettes på møtet.

Ellers bes alle spillere om å møte opp på vår offisielle CS-kanal for StudLAN: #studlancs på freenode.net